Laansalu, Tiina. 2012. “Specific Developments in Kiili Place Names”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 3 (1). Tartu, Estonia, 173-88. https://doi.org/10.12697/jeful.2012.3.1.06.