Soosaar, Sven-Erik. 2012. “About a Fashion-Related Estonian-Swedish Loanword Krunn”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 3 (1). Tartu, Estonia, 195-202. https://doi.org/10.12697/jeful.2012.3.1.08.