Ross, Kristiina. 2012. “Supplements to Johannes Gutslaff’s Term Creation”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 3 (1). Tartu, Estonia, 279-96. https://doi.org/10.12697/jeful.2012.3.1.14.