Siegl, Florian. 2012. “More on Possible Forest Enets – Ket Contacts”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 3 (1). Tartu, Estonia, 327-42. https://doi.org/10.12697/jeful.2012.3.1.16.