Ingerpuu-Rümmel, Eva. 2012. “Teadmise Esiletulemine Võõrkeeletunni Multimodaalses Suhtluses”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 3 (2). Tartu, Estonia, 9-30. https://doi.org/10.12697/jeful.2012.3.2.01.