Jürgenstein, Lea. 2012. “Koodivahetusest Peterburi Vanema Põlvkonna Eestlaste Keelekasutuses”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 3 (2). Tartu, Estonia, 31-55. https://doi.org/10.12697/jeful.2012.3.2.02.