Pajupuu, Hille, Rene Altrov, and Meelis Mihkla. 2019. “Saatesõna ESUKA – JEFUL Erinumbrile „Kõneuurimise Suundi II“”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 10 (1). Tartu, Estonia:9-11. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.00b.