Kalvik, Mari-Liis, and Liisi Piits. 2019. “Sõna Esinemissagedus Ja tähenduste Eristamise Vajadus häälduse Mõjutajana”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 10 (1). Tartu, Estonia:71-88. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.04.