Teras, Pire. 2019. “Sõnaalgulise /h/ Hääldus Samadel Kõnelejatel Avalikus Ja Argisuhtluses”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 10 (1). Tartu, Estonia:211-31. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.11.