Saarelma-Paukkala, Minna, and Annika Hussar. 2020. “Marja Ja Veikko, Sirje Ja Aare – Omakeelsed Nimed Soomes Ja Eestis 19. Sajandist tänapäevani”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 11 (1). Tartu, Estonia:105-29. https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.05.