Pae, Taavi. 2020. “„Meil Oli Mihkel Mehka Ja Ta Naise Nimi Hipp“ – Hargla Kihelkonna Tunnuslikest Eesnimedest”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 11 (1). Tartu, Estonia:131-46. https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.06.