Laansalu, Tiina, Peeter Päll, and Tõnu Tender. 2020. “Katse Kirjeldada Artefaktinimesid”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 11 (1). Tartu, Estonia:147-62. https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.07.