Laansalu, Tiina, and Peeter Päll. 2020. “Marja Kallasmaa 70 [in English]”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 11 (1). Tartu, Estonia:19-21. https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.01b.