N/A. 2020. “Tabula Gratulatoria”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 11 (1). Tartu, Estonia, 11-13. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/16702.