Faster, Mariko, and Peeter Päll. 2020. “Foreword”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 11 (1). Tartu, Estonia:7-8. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/16703.