Tragel, Ilona, and Jane Klavan. 2021. “Kuhu Suundub püsivus? Verbidega jääma Ja jätma väljendatud sündmuste Kujutamine Katses”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 12 (1). Tartu, Estonia:369-95. https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.1.10.