Malmi, Anton, Pärtel Lippus, and Einar Meister. 2022. “Articulatory Properties of Estonian Palatalization by Russian L1 Speakers”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 13 (2). Tartu, Estonia:79–118. https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.2.03.