Ernštreits, Valts, Mark Fišel, Matīss Rikters, Marili Tomingas, and Tuuli Tuisk. 2022. “Language Resources and Tools for Livonian”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 13 (1). Tartu, Estonia:13–36. https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.01.