Helasvuo, Marja-Liisa, and Ritva Laury. 2023. “Insubordinate Relative Clauses in Finnish – Old and New”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 14 (2). Tartu, Estonia:19–40. https://doi.org/10.12697/jeful.2023.14.2.02.