Valts Ernštreits, V. and Pajusalu, K. (2018) “Foreword / Eessõna / Eḑḑisõnā”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 9(2), pp. 3–8. doi: 10.12697/jeful.2018.9.2.00.