Šuvcāne, B. and Ernštreits, V. (2018) “Chasing Livonian heritage on the Livonian Coast”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 9(2), pp. 109-128. doi: 10.12697/jeful.2018.9.2.05.