Pajusalu, K. and Sutrop, U. (2014) “Foreword / Eessõna / Eḑḑisõnā”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 5(1), pp. 3-8. doi: 10.12697/jeful.2014.5.1.00.