Habicht, K. and Prillop, K. (2013) “Sõnaharuldusi Heinrich Stahli teostest”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 4(3), pp. 13–36. doi: 10.12697/jeful.2013.4.3.01.