Lindström, L. and Huumo, T. (2017) “Foreword”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 8(2), pp. 3-4. doi: 10.12697/jeful.2017.8.2.00.