Praakli, K. (2017) “Saateks / Foreword”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 8(1), pp. 5-6. doi: 10.12697/jeful.2017.8.1.00.