Praakli, K. and Tender, T. (2017) “Birute Klaas-Lang 60”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 8(1), pp. 18–20. doi: 10.12697/jeful.2017.8.1.01b.