Metslang, H., Habicht, K., Hennoste, T., Jürine, A., Laanesoo, K. and Ogren, D. (2017) “Komitatiivi funktsioonidest eri aegade ja registrite eesti kirjakeeles”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 8(1), pp. 149–178. doi: 10.12697/jeful.2017.8.1.09.