Pajusalu, K. (2013) “Edela-Eesti kohad ja keel Salomo Heinrich Vestringi sõnaraamatus”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 4(3), pp. 93–120. doi: 10.12697/jeful.2013.4.3.05.