Kalvik, M.-L. and Piits, L. (2015) “Lugemiseksperiment fonoloogilise varieerumise uurimiseks”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 6(3), pp. 49-77. doi: 10.12697/jeful.2015.6.3.02.