Sahkai, H., Mihkla, M. and Kalvik, M.-L. (2015) “Emfaas ja fookus eesti keeles”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 6(3), pp. 97-122. doi: 10.12697/jeful.2015.6.3.04.