Prillop, K. (2015) “Hääliku-, silbi- ning jalavälde: ühe nähtuse mitu tahku”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 6(3), pp. 169-195. doi: 10.12697/jeful.2015.6.3.07.