Ogren, D. (2015) “Sõnajärg, infostruktuur ja objekti kääne eesti keeles”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 6(3), pp. 197-213. doi: 10.12697/jeful.2015.6.3.08.