Laczkó, K. and Tátrai, S. (2015) “On the referential interpretation of computer-mediated narratives”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 6(2), pp. 85–103. doi: 10.12697/jeful.2015.6.2.04.