Pajusalu, R. (2015) “Võro demonstratives: changing or disappearing?”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 6(2), pp. 167–190. doi: 10.12697/jeful.2015.6.2.07.