Eslon, P. (2016) “Funktsionaalsemantiline väli kui modaaltähenduste liigitamise ja keelte võrdlemise alus”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 7(2), pp. 27–47. doi: 10.12697/jeful.2016.7.2.02.