Laanemets, A. and Mihkelson, H. (2016) “Modaalsuse tõlkimisest: rootsi modaaltegusõna <i>böra</i> ja selle tõlkevasted eesti keeles”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 7(2), pp. 93–123. doi: 10.12697/jeful.2016.7.2.05.