Lõbus, T. (2016) “Võimalikkus hispaania keele modaalverbi <i>poder</i> ja eesti keele modaalverbide semantikas. Tõlkevastete analüüs”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 7(2), pp. 125–158. doi: 10.12697/jeful.2016.7.2.06.