Treikelder, A. (2016) “/i>”;, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 7(2), pp. 159–186. doi: 10.12697/jeful.2016.7.2.07.