Siragusa, L. (2015) “Metaphors of language: the Vepsian ecology challenges an international paradigm”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 6(1), pp. 111–137. doi: 10.12697/jeful.2015.6.1.07.