Kitsnik, M. (2014) “Verbivormid B1- ja B2-taseme kirjalikus õppijakeeles”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 5(3), pp. 9-35. doi: 10.12697/jeful.2014.5.3.01.