Kruse, M. (2014) “Võõrkeeleõpe kui sotsiaalne, sünergiline ja teadvustatud protsess”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 5(3), pp. 37–56. doi: 10.12697/jeful.2014.5.3.02.