Norvik, M. and Piiroja, P. (2013) “Aeg ja aspekt”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 4(1), pp. 53–72. doi: 10.12697/jeful.2013.4.1.04.