Valdmets, A. and Habicht, K. (2013) “Episteemilistest modaalpartiklitest eesti kirjakeeles”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 4(1), pp. 205-222. doi: 10.12697/jeful.2013.4.1.12.