Volkonskaya, M. (2013) “/i>”;, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 4(2), pp. 145–156. doi: 10.12697/jeful.2013.4.2.08.