Pool, R. (2010) “Eesti keele teise keelena uurimine Tartu Ülikoolis - hetkeseis ja perspektiivid”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 1(1), pp. 5-19. doi: 10.12697/jeful.2010.1.1.01.