Tenjes, S., Lõbus, T., Kubinyi, L., Rummo, I., Kulakov, D. and Ingerpuu-Rümmel, E. (2010) “Multimodaalne suhtlus keeleõppe ja -kasutuse teenistuses”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 1(1), pp. 21-39. doi: 10.12697/jeful.2010.1.1.02.