Štšadneva, V. and Raeste, E. (2010) “Kakskeelse oskussõnastiku koostamise teoreetilisi vaatenurki ja praktilisi lahendusi”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 1(1), pp. 81-98. doi: 10.12697/jeful.2010.1.1.05.