Zirnask, T. (2010) “Rõhk ja kestus mokša keele Kesk-Vadi murdes”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 1(1), pp. 99–111. doi: 10.12697/jeful.2010.1.1.06.