Toimetus, T. (2010) “Tabula gratulatoria”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 1(2). doi: 10.12697/jeful.2010.1.2.00.