Argus, R. (2010) “Mida teeb tegema-verb hoidjakeeles”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 1(2), pp. 17-33. doi: 10.12697/jeful.2010.1.2.02.